Contact

EHBO Epe-Oene

Meer info

Sinds 1978 zetten wij ons in om de eerste hulpverlening binnen onze
gemeente te bevorderen. Dit doen we door het aanbieden van EHBO-
cursussen en door eerste hulp te verlenen tijdens lokale evenementen die georganiseerd worden door verenigingen, stichtingen en bedrijven. Getrainde vrijwilligers van onze vereniging stellen zich daarvoor beschikbaar.

Contact

Formulier

Scroll naar boven