Tarieven

Tarieven

Tarief opleidingscursus + 1 examen EHBO: € 200,00 (tarief 2021)
NB de kosten voor een eventueel herexamen komen voor rekening van de cursist. 

Tarief vervolgcursus EHBO € 37,00 (tarief 2021)
Contributie lidmaatschap    € 13,00 (tarief 2021)
Totaal jaarlijkse kosten        € 50,00 (tarief 2021)

NB Wie aan een vervolgcursus binnen de vereniging voor EHBO-vereniging Epe-Oene deelneemt staat bij de ledenadministratie te boek als contributieplichtig lid van de vereniging.

Indien er niet aan de vervolgcursus wordt deelgenomen bestaat de mogelijkheid tot het afleggen van een competentietoets.
Deze wordt afgenomen volgens de zogenaamde “eindtermen” van het Oranje Kruis.
Tarief competentietoets: € 60,00 (tarief 2021).

Tarief cursus Reanimatie/AED-bediening  € 37,50 (tarief 2021)  incl materiaal en certificaat. Lesboekje (facultatief) € 7,50.

Tarief herhalingscursus Reanimatie/AED bediening: € 25,= per jaar, incl verlenging certificaat.

Scroll naar top