Tarieven

Tarieven

Tarief opleidingscursus + 1 examen EHBO: € 200,00 (tarief 2019)
NB de kosten voor een eventueel herexamen komen voor rekening van de cursist. 

Tarief vervolgcursus EHBO € 37,00 (tarief 2019)
Contributie lidmaatschap    € 13,00 (tarief 2019)
Totaal jaarlijkse kosten        € 50,00 (tarief 2019)

NB Wie aan een vervolgcursus binnen de vereniging voor EHBO-vereniging Epe-Oene deelneemt staat bij de ledenadministratie te boek als contributieplichtig lid van de vereniging.

Indien er niet aan de vervolgcursus wordt deelgenomen bestaat de mogelijkheid tot het afleggen van een competentietoets.
Deze wordt afgenomen volgens de zogenaamde “eindtermen” van het Oranje Kruis.
Tarief competentietoets: € 60,00 (tarief 2019).

Tarief cursus Reanimatie/AED-bediening  € 37,50 (tarief 2019)  incl materiaal en certificaat. Lesboekje (facultatief) € 7,50.

Tarief herhalingscursus Reanimatie/AED bediening: € 25,= per jaar, incl verlenging certificaat.

Scroll naar top